Geen sub­si­dies meer voor kin­de­ren van Ts­jer­no­byl

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Vlaams mi­nis­ter van Jeugd Pas­cal Smet (SP.A) schrapt de sub­si­dies voor tien vzw’s die ge­zond­heids­va­kan­ties or­ga­ni­se­ren voor Ts­jer­no­byl-kin­de­ren. Sinds de kern­ramp in Ts­jer­no­byl, 27 jaar ge­le­den, ha­len di­ver­se or­ga­ni­sa­ties kin­de­ren uit de ge­trof­fen re­gio naar ons land voor een ge­zond­heids­va­kan­tie. Vol­gens Smet heeft zijn keu­ze te ma­ken met de gro­te no­den voor kans­ar­me jon­ge­ren hier. ‘De jeugdar­moe­de stijgt. Daar­om heb­ben we in­hou­de­lijk ge­ko­zen voor de no­den van de jon­ge­ren die hier le­ven.’ Op­po­si­tie­par­tij Groen re­a­geer­de bij­zon­der gif­tig op die uit­leg: ‘ Als hier dan toch zul­ke gro­te no­den zijn, waar­om dan niet de te laat in­ge­dien­de stu­die­toe­la­gen als­nog toe­ken­nen?’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.