Ra­va­ge na ex­plo­sie in Praag

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

Een krach­ti­ge gas­ex­plo­sie heeft maan­dag­voor­mid­dag een kan­toor­ge­bouw in het his­to­ri­sche cen­trum van de Ts­je­chi­sche hoofd­stad Praag met de grond ge­lijk­ge­maakt. Er vie­len min­stens 55 ge­won­den, van wie er vier zeer slecht aan toe zijn. De ont­plof­fing ge­beur­de op en­ke­le tien­tal­len me­ters van het Na­ti­o­naal The­a­ter en kon an­der­hal­ve ki­lo­me­ter ver ge­hoord wor­den. In het ge­bouw zelf, op een boog­scheut van de Ka­rels­brug, wa­ren slechts vijf­tien men­sen aan­we­zig, maar door de knal wer­den de rui­ten uit de om­lig­gen­de ge­bou­wen ge­bla­zen. Daar lie­pen tien­tal­len men­sen snij­won­den op door rond­vlie­gen­de glas­scher­ven. Maan­dag­avond was nog niet dui­de­lijk of er ook nog slacht­of­fers on­der het puin la­gen. De gas­toe­voer in de buurt werd af­ge­slo­ten en 200 men­sen wer­den ge­ë­va­cu

eerd.

Foto: epa

Zwa­re scha­de in Praag: over­al spron­gen de rui­ten stuk. Ge­won­den vie­len er voor­al door rond­vlie­gend glas.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.