len: AN­DER­LECHT KAM­PI­OEN

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

druk niet voe­len.’ Als Standard zon­dag wint van An­der­lecht, ziet ook Do­mi­ni­que D’Onof­rio ze de op­per­gaai af­schie­ten. ‘Standard heeft al­le kan­sen om kam­pi­oen te spe­len. Het be­gon pas als zes­de aan de play-offs maar zit fris en speelt zon­der druk.’

Ver­ras­send Zul­te Wa­re­gem

Hu­go Broos was in het ver­le­den aan de slag als coach bij maar liefst vier van de zes ploe­gen in Play-off 1. En­kel Standard en Lo­ke­ren had hij nooit on­der zijn hoe­de. ‘Ik denk dat ze de ti­tel aan de Ga­ver­beek kun­nen vie­ren’, zegt hij. ‘An­der­lecht speelt niet echt goed, on­danks de kwa­li­teit die aan­we­zig is. Ik moet eer­lijk toe­ge­ven dat ik nooit had ge­dacht dat Zul­te Wa­re­gem bo­ven­in ging blij­ven mee­draai­en. Maar kijk, we zijn nu voor­bij half­weg in Play-off 1 en ze staan nog al­tijd op kop. In het ver­le­den wer­den Lier­se en Be­ve­ren op de­zelf­de ma­nier kam­pi­oen.’ Ro­bert Waseige, nooit kam­pi­oen in eer­ste klas­se, denkt ook dat de fu­sie­club tot het ein­de stand­houdt. ‘Ik dacht in het be­gin dat An­der­lecht er nog zou over­gaan maar nu zie ik Es­se­vee tot het ein­de gaan. Ze heb­ben het men­ta­le voor­deel en blij­ven con­stant pres­te­ren. Du­ry krijgt zijn spe­lers op één lijn en laat ze vol ver­trou­wen spe­len. Cha­peau.’

Foto: blg

Vol­gens de voet­bal­trai­ners die we con­tac­teer­den zal An­der­lecht op het ein­de van de com­pe­ti­tie kun­nen jui­chen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.