Wilmots houdt h Les­ti­en­ne in de ga­ten

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Maxi­me Les­ti Les­ti­en­ne lijkt stil­aan rijp o om ge­se­lec­teerd te wo wor­den voor de na­ti na­ti­o­na­le ploeg. As­sis As­sis­tent­bonds­coach Vi­tal Borkelmans kwam h hem zon­dag in Brug­ge s scou­ten en niet voor het eerst. Marc Wilmot Wilmots zag hem ook al li­ve aa aan het werk. Het is sow so­wie­so de be­tra be­trach­ting van de bond bonds­coach en zijn scout scouts om al­le ta­lent­vol­le B Bel­gen in kaart te bren bren­gen. Dat gold zon­dag d dus ook voor Mas­si­mo Bru Bru­no en Tho­mas Meu­nier, al wa was het maar om be­lof­ten­coach Johan Wa­lem wat ex­tra in­fo in­for­ma­tie te ver­schaf­fen.

Zelf houdt Le Les­ti­en­ne de boot af: ‘Er is zo­vee zo­veel con­cur­ren­tie dat ik niet aan de na­ti­o­na­le ploeg denk. La Laat me maar bij de be­lof­ten, ik voel me daar goed.’

Toch zou Lest Les­ti­en­ne iets ex­tra’s kun­nen bren­gen. De Ro­de Dui­vels h heb­ben geen zui­ve­re linksb links­bui­ten in de se­lec­tie want Ha Ha­zard, De Bruy­ne, Mer­tens, Chad Chad­li en Mi­ral­las zijn al­le­maal recht rechts­voe­tig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.