Het paars-wit­te pe­nal­ty­dra­ma

De­ze mis­sers kun­nen An­der­lecht ti­tel kos­ten

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

An­der­lecht mocht dit sei­zoen al 27 straf­schop­pen trap­pen, de pe­na lty­reeks in de beker te­gen RC Genk mee­ge­teld. Daar­van mis­te RSCA er maar liefst 15 of 55,5 pro­cent. Een ana­ly­se van de elf­me­ters toont aan dat maar vier straf­schop­pen echt het doel mis­ten, twee spat­ten uit­een op het doel­ka­der en ne­gen wer­den ge­stopt door de kee­per. Voor­al Kort­rijk­doel­man Keet is een boe­man. Bij de Brus­se­laars tel­len Mbok­a­ni, Gil­let en Big­lia (3) trou­wens de mees­te mis­sers en voor­al de lin­ker­be­ne­den­hoek lijkt dicht­ge­met­seld voor An­der­lecht. Echt veel pun­ten kost­te de­ze klucht RSCA wel­is­waar nog niet, maar nu­me­riek zijn ze wel bij de slecht­ste leer­lin­gen in Eu­ro­pa. Mis­schien moe­ten ze eens in de leer gaan bij Fi­lip Daems, de Belg van Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach scoor­de zijn laat­ste elf pe­nal­ty’s.

BE­KIJK AL­LE GE­MIS­TE PE­NAL­TY’S OP sport­we­reld.be/ sport­we­reld

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.