Re­al droomt van De­por­ti­vo­sce­na­rio

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

De Spaan­se teams staan van­avond en mor­gen­avond voor een on­mo­ge­lij­ke op­dracht. Al­leen Re­al mag vol­gens de sta­tis­ti­ci nog een spran­kel­tje hoop koes­te­ren. Sinds de Cham­pi­ons Le­a­gue in het sei­zoen 1992-93 werd in­ge­voerd is het, al­le voor­ron­des mee­ge­re­kend, tot nu toe twee keer ge­beurd dat een team zich na een 4-1-ne­der­laag in de heen­wed­strijd als­nog wist te plaat­sen. Twee keer op 927 ge­val­len, dat komt neer op een per­cen­ta­ge van 0,22 pro­cent. De ge­luk­ki­gen wa­ren het Pool­se Wid­zew Lodz, dat in 1999-2000 in de twee­de voor­ron­de te­gen het Bul­gaar­se Li­tex Lovech een 4-1-ne­der­laag op­haal­de door in de te­rug­match met 4-1 en straf­schop­pen te win­nen. En het Spaan­se De­por­ti­vo La Cor­u­ña, dat in 2003-04 een se­ri­eu­ze stunt neer­zet­te. Het ver­loor in de heen­wed­strijd van de kwart­fi­na­les met 4-1 in het San Si­ro van AC Mi­lan, maar zet­te dat thuis recht met een klin­ken­de 4-0-ze­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.