‘Blun­der­boek’ waar­schuwt voor op­lo­pen­de kost over­heids­pen­si­oe­nen

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Het Re­ken­hof heeft zijn 170ste jaar­boek over de over­heids­uit­ga­ven voor­ge­steld, het zo­ge­naam­de ‘blun­der­boek’. Daar­in waar­schuwt het Re­ken­hof on­der an­de­re voor de stij­gen­de uit­ga­ven in de over­heids­pen­si­oe­nen. Tus­sen 2008 en 2012 zijn die uit­ga­ven met 23,2 pro­cent ge­ste­gen, tot 11,65 mil­jard eu­ro. Daar­van ging 10,26 mil­jard eu­ro naar de rust­pen­si­oe­nen en 1,39 mil­jard naar de over­le­vings­pen­si­oe­nen. Ten op­zich­te van 2011 gaat het om een toe­na­me met 5,7 pro­cent. Van de pen­si­oen­uit­ga­ven in 2012 was 53,3 pro­cent be­stemd voor ge­pen­si­o­neer­den van de ge­meen­schap­pen en ge­wes­ten, in­clu­sief het on­der­wijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.