Hoe komt Zwar­te Piet aan zijn kleur­tje?

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Flor (fo­to): ‘Hij ziet zwart om­dat hij door de schouw moet klim­men. Zwar­te Piet heeft ook een mama, en die is licht oran­je, zo­als wij.’ He­le­na: ‘Hij moest in Span­je maar niet zo veel in de zon lig­gen!’ Ga­la­tea: ‘Hij ziet zwart om­dat hij in de schoor­steen kruipt. Maar wan­neer hij in bad gaat, is hij ro­ze, zo­als wij. Dan is het bad wel he­le­maal zwart en vuil.’ An­ge­lo: ‘Er zijn ook Wit­te Pie­ten die niet door de schoor­steen kun­nen krui­pen.’ Mei­ra: ‘De Lach­piet is fel­ro­ze om­dat die te veel ge­la­chen heeft.’ Lo­gan: ‘Mis­schien heeft hij te veel cho­co­la­de ge­ge­ten.’ Dar­ko: ‘Zwar­te Piet is zwart van de schouw, maar dat gaat er­af met doek­jes van in de klas.’ Adri­an: ‘Het zwart gaat er­af als hij zich hon­derd keer wast.’ Louise: ‘Zwar­te Pie­ten ko­men toch niet uit Span­je? Ik denk uit Afri­ka, want daar is ie­der­een zwart.’ Birt­he:t e: ‘De eS Sint t stuu stuurt t brie­ven b eve naar Afri­ka om te vra­gen wie hem wil hel­pen met ge­schen­kjes uit­de­len. Dat wor­den dan de Zwar­te Pie­ten.’

IN­FO Met dank aan: Sint-Jo­zef­s­col­le­ge Kleu­ter­school (Aalst), Kleu­ter­school Sint-Maar­ten (Aalst), Ba­sis­school Tri­an­gel in Onze-Lie­ve-Vrouw (Lom­beek) en Sint Sint-Lut­gar­dis (Meu­le­be­ke)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.