Nog nooit zo veel be­dreig­de vo­gel­soor­ten

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De nach­te­gaal die nooit meer zingt? Het dreigt he­laas re­a­li­teit te wor­den. De Ro­de Lijst met de meest be­dreig­de vo­gel­soor­ten, die pas werd be­kend­ge­maakt, was nooit lan­ger dan nu. Er staan ook vogels op die bij ons le­ven. Twee­hon­derd soor­ten staan op de Ro­de Lijst met de meest be­dreig­de vogels ter we­reld, vrij­ge­ge­ven door de or­ga­ni­sa­tie Bir­dLi­fe. In­land­se soor­ten staan er niet op, om­dat ons land zo klein is. Maar nu al is dui­de­lijk dat ook een aan­tal vogels van bij ons dreigt te verdwijnen, zegt Gerald Dries­sens van Na­tuur­punt. Een daar­van is de zo­mer­tor­tel. ‘Die heeft flin­ke klap­pen ge­kre­gen. Hij houdt van voch­ti­ge ge­bie­den en die zijn door het da­len van de wa­ter­spie­gel schaar­ser ge­wor­den. Er wordt ook flink op ge­jaagd rond de Mid­del­land­se Zee.’ Een an­der zor­gen­kind is de kuif­leeu­we­rik. ‘Die zijn we in goed tien jaar tijd bij­na kwijt­ge­raakt’, zegt Dries­sens. ‘In Ne­der­land tel­len ze nog één broed­paar, in Bel­gië hoog­uit vijf. Vroe­ger wa­ren dat er hon­der­den.’ An­de­re soor­ten die hier steeds min­der broe­den zijn de ta­puit, de wie­le­waal, de nach­te­gaal en de mat­kop. De wie­le­waal lijdt enorm on­der de jacht in het Mid­den-Oos­ten. Daar wor­den ze bij bos­jes af­ge­knald. Nog er­ger is het ge­steld met het kor­hoen. Dat is in Vlaan­de­ren uit­ge­stor­ven en vind je in Bel­gië al­leen nog in de Ho­ge Ve­nen. ‘Dat komt door een ver­lies aan leef­ge­bied. Het is geen trek­ker dus hij wijkt niet uit naar be­te­re stre­ken.’ Dat een soort snel ach­ter­uit kan gaan, be­wijst het lot van de wil­gen­gors. Dat is een Azi­a­ti­sche soort die niet zo lang ge­le­den nog in Scan­di­na­vië broed­de. In 2000 was er geen vuiltje aan de lucht. Amper tien jaar la­ter is hij bij­na met uit­ster­ven be­dreigd. Re­den: hij staat als de­li­ca­tes­se op het me­nu, on­der an­de­re in Chi­na.

Fo­to: rr Fo­to: rr

De wenk­brauw­al­ba­tros is er iets be­ter aan toe dan vroe­ger. He­laas is hij de uit­zon­de­ring die de re­gel be­ves­tigt. De zo­mer­tor­tel kreeg flin­ke klap­pen.

Fo­to: rr

De wie­le­waal wordt bij bos­jes af­ge­knald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.