Vier jaar cel voor hard­leer­se be­stuur­der

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - BERT FOUBERT

Een schrijn­wer­ker uit Lo­ke­ren is door de po­li­tie­rech­ter ver­oor­deeld tot vier jaar cel en een le­vens­lang rij­ver­bod. Hij reed zo­wel een fiet­ser als een voet­gan­ger dood, met tien jaar er­tus­sen. Tel­kens was hij straal­dron­ken. Schrijn­wer­ker Sal­va­to­re F. le­ver­de vrij­dag zijn rij­be­wijs in en mag zich een van de ko­men­de da­gen aan­mel­den bij de ge­van­ge­nis. Toen hij in maart dit jaar voor de twee­de keer lad­der­zat een do­de maak­te in het ver­keer, was de maat vol voor po­li­tie­rech­ter Peter D’Hondt. F. reed de 74-ja­ri­ge fiet­ser Al­be­ric Van Hoenac­ker, zijn laat­ste slacht­of­fer, vlak voor zijn deur in Lo­ke­ren dood. Hij pro­beer­de eerst nog weg te ko­men met de aan­rij­ding: ‘Mijn chauf­feur is gaan lo­pen’, zei hij. Daarna gaf hij toch toe dat hij zelf ach­ter het stuur zat. zwaar ten val. Ik heb enorm veel spijt van wat er is ge­beurd.’ Het bleek he­laas niet de eer­ste keer te zijn dat F. een an­de­re weg­ge­brui­ker raak­te. Tien jaar eer­der reed hij een over­ste­ken­de voet­gan­ger dood. Ook toen was hij straal­dron­ken. Maar om­dat de aan­ge­stel­de des­kun­di­ge oor­deel­de dat het trot­toir slecht ver­licht was en de be­stuur­der het slacht­of­fer niet kon zien door de duis­ter­nis, werd F. niet ver­oor­deeld voor die dood. On­der­tus­sen staan op het straf­blad van de schrijn­wer­ker wel al zes ver­oor­de­lin­gen voor dron­ken stu­ren. ‘De­ze man heeft al ja­ren­lang een in­ten­sief vol­ge­hou­den drank­ver­sla­ving’, vond po­li­tie­rech­ter Peter D‘Hondt. ‘Hij is een ge­vaar voor de sa­men­le­ving en blijkt zijn les maar niet te le­ren. Hij mag dan niet zijn ver­oor­deeld voor het eer­ste do­de­lij­ke on­ge­val, als het schuim je in de ogen staat, zie je nu eenmaal geen voet­gan­gers meer. De grens tus­sen een op­zet­te­lij­ke en on­op­zet­te­lij­ke aan­rij­ding is flin­ter­dun.’

Le­vens­lang rij­ver­bod

Sal­va­to­re F. werd ver­oor­deeld tot een ef­fec­tie­ve cel­straf van vier jaar en een le­vens­lang rij­ver­bod. Hij moet ook een boe­te be­ta­len van 1.200 eu­ro. Voor de we­du­we van Al­be­ric Van Hoenac­ker was het pro­ces emo­ti­o­neel te zwaar om bij te wo­nen. ‘Die dron­ken be­stuur­der had nooit vrij­uit mo­gen gaan na zijn eer­ste do­de­lij­ke on­ge­val’, zegt ze. ‘Ik was 53 jaar ge­luk­kig ge­trouwd met mijn man. Ik wil de be­stuur­der die hem doodreed nooit meer zien.’

Fo­to: bfs Fo­to: bfs

Al­be­ric Van Hoenac­ker (fo­to) is al de twee­de do­de die Sal­va­to­re F. op zijn ge­we­ten heeft. Net als tien jaar ge­le­den had schrijn­wer­ker F. ge­dron­ken toen hij in Lo­ke­ren een fiet­ser van de weg maai­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.