AS­SI­SEN

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

doen het goed op school en ik hoop dat ze ver­der hun best doen’, zei Liou. En weer be­gon hij ie­der­een te be­dan­ken: de voor­zit­ter, de tolk en zijn Ad­vo­caat Fi­lip De Reu­se ver­weet de open­baar aan­kla­ger al­leen uit te zijn op wraak. ‘Dat is ge­mak­ke­lijk hé, ver­gel­ding vra­gen? Wij vra­gen geen twee­de kans, al­leen maar een spran­kel­tje hoop. Als u der­tig jaar vor­dert, dan komt dat in de prak­tijk neer op le­vens­lang. Dan moet hij min­stens 19 jaar zit­ten en zal hij 80 zijn als hij bui­ten­komt. Als u daar één jaar­tje af doet en slechts 29 jaar geeft, kan hij al na 15 jaar vrij­ko­men’, zei De Reu­se, ver­wij­zend naar de on­langs ver­streng­de voor­waar­de­lij­ke vrij­la­ting.

In maart 2011 ver­laat Rah­ma El Yaak­ou­bi (47) haar ge­weld­da­di­ge man, Ah­med Liou (60). Doch­ter Chai­ma (17) volgt een paar maan­den la­ter, de zoons (12, 14 en 16) blij­ven bij hun va­der. Op 9 sep­tem­ber 2011 sleurt Liou zijn doch­ter mee in de wa­gen en...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.