Oli­fant met pier­cing

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Groot alarm tien jaar ge­le­den: de pas ge­res­tau­reer­de oli­fant was ge­mo­les­teerd. Een on­ver­laat had een zil­ve­ren rin­ge­tje in zijn rech­ter­oor ge­stopt. ‘Niet dus. De pier­cing was een ca­deau­tje van de res­tau­ra­teurs. Slechts en­ke­le men­sen wis­ten daar­van.’ De res­tau­ra­tie van de oli­fant was nood­za­ke­lijk om­dat zijn kop al­maar die­per naar be­ne­den zak­te. Het beest bestaat uit een hou­ten ge­raam­te, op­ge­vuld met stro, waar­over het vel is ge­trok­ken. De slag­tan­den zijn wel echt en we­gen elk zo’n 80 ki­lo, waar­door de kop stil­aan van de romp af scheur­de. ‘Dat is nu op­ge­lost door de slurf af te za­gen en er een me­ta­len staaf in te stop­pen. Nu steunt de oli­fant op zijn slurf.’ Al even op­mer­ke­lijk is dat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.