Wer­ken voor de huis­huur

Het Nieuwsblad - - BUITENLAND -

Mahm­oud (15) is al drie jaar niet meer naar school ge­gaan. In Sy­rië wa­ren zijn ou­ders be­zorgd om het ge­weld in hun re­gio, dus hiel­den ze hem weg uit de klas. Van­daag werkt de tie­ner in een Li­ba­ne­se vis­fa­briek, waar hij 44 eu­ro per maand ver­dient. Met zijn sa­la­ris betaalt zijn fa­mi­lie de huur van een lo­geer­plaats in een kel­der. Zijn ou­ders heb­ben niet het geld om hem weer naar school te stu­ren. nen zelf niet gaan wer­ken. Het gaat door­gaans om de jon­gens in het ge­zin. De doch­ters wor­den ‘thuis’ – in een tent of een scha­mel ap­par­te­ment– op­ge-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.