‘Ik bel hem nog steeds voor el­ke match’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Zo­dra Axel Wit­sel over de drem­pel stapt bij zijn vroe­ge­re buur­man, wordt hij weer de klei­ne jon­gen van toen. Wit­sel groei­de op in Vot­tem, een deel­ge­meen­te van Her­stal. Jouve woon­de twee hui­zen ver­der­op. Hij was de buur­man met wie Wit­sel al­tijd ging voet­bal­len op een veld­je in de buurt. ‘Jouve is nog al­tijd heel be­lang­rijk voor mij’, zegt Axel Wit­sel. ‘Hij heeft me kracht ge­ge­ven. We bel­len nog steeds voor el­ke match. Als dat niet ge­beurt... Niet dat ik dan slech­ter speel, maar dan voel ik dat ge­mis. Dan ont­breekt er iets.’ Een dik­ke mer­ci van Wit­sel voor zijn buur­man, dus. En net zo­als vroe­ger, toen ze sa­men een pot­je voet­bal speel­den op het ter­rein­tje vlak­bij, geeft Jouve zijn buur­jon­gen nog wat goe­de raad mee voor het WK. ‘Je weet het, Axel: kijk naar de bal en let op je voe­ten.’

AXEL WIT­SEL

be­dankt buur­man Jouve

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.