‘Zon­der u zou ik niet op het WK staan’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ka­pi­tein. Zo noe­men de Lui­ke­naars Ste­ven De­four nog al­tijd als hij rond­wan­delt in hun stad. In de vijf sei­zoe­nen dat hij er speel­de, werd Standard twee keer kam­pi­oen. In 2008 voor het eerst in 25 jaar, een jaar la­ter nog een keer. Maar in sep­tem­ber 2009 brak De­four tij­dens de wed­strijd te­gen KV Me­che­len een been­tje in zijn voet.

‘Het been­tje was to­taal ver­splin­terd’, zegt De­four. Er was een zwa­re re­va­li­da­tie no­dig, maar vier maan­den la­ter stond hij er weer. Re­den ge­noeg voor De­four om orthopedisch chi­rurg Chris­top­he Da­ni­ël, club­arts van Standard, te ko­men be­dan­ken. ‘Zon­der jou stond ik straks niet op het WK’, zegt De­four. ‘Het is mijn werk, niets meer dan dat’, is het ant­woord van de ver­bou­we­reer­de arts.

STE­VEN DE­FOUR

be­dankt chi­rurg Chris­top­he Da­ni­ël

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.