‘In haar tuin heb ik mijn trap­tech­niek ver­fijnd’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

‘Ik zak bij­na door mijn stoel’, zegt Ma­ri­na als ze Ro­me­lu Lukaku ziet bin­nen­ko­men op haar werk. Hij komt bij haar thuis in Ede­gem nog al­tijd ge­woon via de ga­ra­ge bin­nen. Ma­ri­na Van Lae­ken is de ma­ma van Lukaku’s bes­te vriend. Hij werd er kind aan huis, zij con­tro­leer­de zelfs zijn rap­por­ten. ‘Zon­der jou was ik niet ge­wor­den wie ik nu ben’, zegt Lukaku. ‘Hij is bij ons echt thuis: hij knuf­felt ie­der­een’, ver- telt Ma­ri­na. ‘ Het is een beet­je mijn zoon, hé. Ik ken hem echt als een war­me mens, hij heeft geen dik­ke nek. Wie kri­tiek heeft op hem, heeft kri­tiek op mij. Al­leen mijn tuin, dat was een ra­va­ge: het was voort­du­rend voet­bal, voet­bal, voet­bal.’ ‘Daar heb ik geen spijt van’, zegt Lukaku la­chend. ‘Zon­der die tuin had ik waar­schijn­lijk de trap­tech­niek niet ge­had, de drang om te win­nen.’

RO­ME­LU LUKAKU

be­dankt ‘twee­de ma­ma’ Ma­ri­na

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.