Spre­ken is zil­ver, zwij­gen is goud

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Geen re­gel is de voor­bije ja­ren meer met de voe­ten ge­tre­den dan de­ze, door u en al­le an­de­ren. Wie bij el­ke zet van de te­gen­par­tij aan het spin­nen slaat, wint en­kel de veld­sla­gen in de me­dia. Nooit de oor­log waar het echt om gaat. Lek­ken is de dek­man­tel voor zij die het ei­gen­lijk al op­ge­ge­ven heb­ben. Het moet ge­zegd, de­ze week maak­te u al dui­de­lijk dat u de weg van de dis­cre­tie wil gaan. Tij­dens het de­bat op maan­dag zat u dui­de­lijk op uw woor­den te let­ten. Als u er nu ook nog voor kan zor­gen dat niet ie­der­een kan zien hoe­veel moei­te u dat kost, dan zit u ge­bei­teld. En wees ge­rust, na de el­len­di­ge for­ma­ties in de re­cen­te ge­schie­de­nis zul­len zelfs de jour­na­lis­ten het u niet kwa­lijk ne­men als u de te­le­foon niet op­neemt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.