Denk aan The God­fa­ther

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ik weet het, u hebt wei­nig tijd om films te kij­ken (zie tip 1). En ik wil ook he­le­maal niet sug­ge­re­ren dat u cre­a­tief aan de slag moet met af­ge­hak­te paar­den­hoof­den. An of­fer they can’t re­fu­se komt al dich­ter in de buurt, maar daar wil­de ik het ei­gen­lijk ook niet over heb­ben. Ik zit voor­al met The God­fa­ther part 3 in het ach­ter­hoofd. Ne­ver ha­te your ene­mies. It af­fects your jud­ge­ment. Vrij ver­taald: ‘Haat je vij­an­den niet. Het zorgt er­voor dat je niet hel­der denkt.’ Dat kan al hel­pen als u sa­men met Elio Di Ru­po de gren­zen van de ge­veins­de hof­fe­lijk­heid ver­kent. Of als u Alexan­der De Croo straks toch nog eens uw te­le­foon­num­mer moet ge­ven. Maar voor­al de ba­se­li­ne is toe­pas­se­lijk. Re­al po­wer can­not be gi­ven. It must be ta­ken. Ech­te macht kan je niet krij­gen, je moet die grij­pen. In maf­fia­films ge­beurt dat meest­al niet op pro­pe­re wij­ze. In een de­mo­cra­tie ge­luk­kig wel. Daar wor­den no­ta’s ge­schre­ven, kom­ma’s ver­zet, sla­gen ge­won­nen en ver­lo­ren. Daar kom je met em­pa­thie, cre­a­ti­vi­teit en vol­har­ding al een heel eind. En op het eind van de rit wacht de macht om de din­gen echt in be­we­ging te zet­ten. Het is de moei­te waard om daar­voor te vech­ten. Maar al­leen wie er vol­uit voor gaat, kan ooit echt dro­men van de ‘kracht van verandering’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.