Al­bert en Pa­ola niet naar com­mu­nie­feest Lau­rents twee­ling

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ko­ning Al­bert en ko­nin­gin Pa­ola zijn don­der­dag­mid­dag niet naar het com­mu­nie­feest van hun klein­kin­de­ren Ay­me­ric en Ni­co­las (8) ge­gaan. Dat ver­tel­len ge­no­dig­den in de kran­ten van Sud­pres­se. De fes­ti­vi­tei­ten voor de twee­ling van prins Lau­rent en prin­ses Clai­re von­den plaats op het do­mein van de fa­mi­lie Sol­vay in Ter­hul­pen. Ko­ning Fi­lip en ko­nin­gin Ma­thil­de wa­ren er wel. Op het me­nu ston­den zalm­ge­rech­ten. Al­bert en Pa­ola had­den ’s och­tends wel de vie­ring in de kerk van het WaalsBra­bant­se Bon­lez bij­ge­woond. Daar keu­vel­den ze voor het oog van de ca­me­ra­ploe­gen en fo­to­gra­fen met Clai­re en pè­re Gil­bert en na­men ze uit­ge­breid de tijd voor de com­mu­ni­can­ten. Vol­gens ge­tui­gen me­den ko­ning Al­bert en ko­ning Fi­lip el­kaar. Ter­wijl Al­bert lang is blij­ven na­pra­ten bui­ten de kerk, ver­trok Fi­lip on­mid­del­lijk.

Fo­to: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.