Zon­dag te­gen Zwe­den moet het sne­di­ger en be­ter ge­con­cen­treerd dan te­gen Luxem­burg

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - LU­DO VAN­DE­WAL­LE IN STOCK­HOLM

Marc Wilmots is er nog niet uit. De wed­strijd van zon­dag te­gen Zwe­den gaat de bonds­coach ge­brui­ken voor wat oe­fen­du­els die­nen: om te pro­be­ren. Tho­mas Ver­mae­len als links­ach­ter en Mous­sa Dem­bélé als mid­den­vel­der in de plaats van Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni. Dries Mer­tens ver­vangt Ke­vin Mi­ral­las. gis­te­ren rust had ge­kre­gen, ston­den ze ook al­le ze­ven ze­ker aan de af­trap. Nu ze­ker zes van de ze­ven.

Cour­tois is te­rug

De bonds­coach gaat met een re­den aan het schui­ven. In het doel is dat om­dat on­ze bes­te doel­man­nen nu be­schik­baar zijn. Sam­my Bos­sut heeft zijn glo­rie­mo­ment te­gen Luxem­burg ge­had en wordt naar de bank ver­we­zen. Thi­baut Cour­tois ar­ri­veer­de pas gis­te­ren in Zwe­den en Wilmots wil­de nog niet zeg­gen wie in doel zal staan: Cour­tois na een rust­pe­ri­o­de van zes da­gen of de vol­le­dig her­stel­de Simon Mig­no­let? ‘Cour­tois is om 11.40 uur in Zwe­den aan­ge­ko­men’, al­dus de bonds­coach. ‘Ik be­spreek met Thi­baut hoe ver hij staat.’ De doel­man van At­lé­ti­co train­de gis­te­ren wel een uur met kee­pers­trai­ner Er­win Lemmens.

Ver­tong­hen lijkt ver­veeld

In de de­fen­sie schuift Ver­mae­len van cen­tra­le ver­de­di­ger naar de links­ach­ter­plaats. Ver­tong­hen schuift ver­der door. Naar de bank. De Tot­ten­ham-spe­ler leek de voor­bije da­gen op trai­ning niet al­tijd even fris in het hoofd en rea-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.