Wil­helms­son: ‘Ka­ra­te­trap van Ibra­hi­mo­vic was te­recht’

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Ge­we­zen Anderlecht-spe­ler Chris­ti­an Wil­helms­son zal met veel be­lang­stel­ling naar Zwe­den-Bel­gië kij­ken. De in­mid­dels 34-ja­ri­ge drib­bel­gra­ge Zweed is een goe­de vriend van Vin­cent Kom­pa­ny én Zla­tan Ibra­hi­mo­vic. ‘Kom­pa­ny is nog al­tijd mijn bes­te vriend en hij heeft me wel tien keer ge­vraagd naar de match te ko­men’, al­dus Wil­helms­son, tus­sen 2003 en 2006 bij Anderlecht en nu bij Ba­niy­as in de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten. ‘Van waar ik woon tot Stock­holm is het ne­gen uur in de au­to. Ik heb in­tus­sen twee kin­de­ren, een doch­ter van drie jaar en een zoon van één jaar. Zo evi­dent is dat dus al­le­maal niet. Spij­tig, want Kom­pa­ny is nog bij mij ko­men lo­ge­ren toen ik in Du­bai woon­de. Met Zla­tan had ik ook een goed con­tact maar dat is ver­wa­terd. Met Kom­pa­ny bel ik nog we­ke­lijks, met Zla­tan veel min­der. Het gaat nog goed tus­sen ons, hoe­wel ik ooit eens een flin­ke ka­ra­te­trap van hem te ver­wer­ken kreeg. Ach, mis­schien wel te­recht. Ik was hem aan het pes­ten.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.