Ro­nal­do is out voor oe­fen­in­ter­land

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

is ten ein­de. De Ka­meroen­se spits van het Kro­a­ti­sche RNK Split kreeg to­taal on­ver­wacht een WK-uit­no­di­ging in de bus, maar leek bij aan­komst op het Oos­ten­rijk­se oe­fen­kamp af­ge­lo­pen don­der­dag een vol­sla­gen on­be­ken­de te zijn voor de bonds­of­fi­ci­als. Bij Ivo­ri­aans in­ter­na­ti­o­nal

werd ma­la­ria vast­ge­steld. De 33-ja­ri­ge cen­tra­le ver­de­di­ger van Li­ver­pool zou dat in zijn thuis­land, in Abid­jan, heb­ben op­ge­lo­pen. Toch zou zijn deel­na­me aan het WK niet in ge­vaar ko­men. Ook Di­dier Drogba (lies) en Yaya Touré (dij­been), ge­ra­ken na twee klei­ne chi­rur­gi­sche in­gre­pen klaar voor Bra­zi­lië. dat sa­men met Bosnië, Ar­gen­ti­nië en Ni­ge­ria in de poule zit op het WK, speel­de in een oe­fen­du­el 1-1 ge­lijk te­gen An­go­la.

Fo­to: AFP Fo­to: blg

FA­BIO CA­PEL­LO Bonds­coach Rus­land Ro­man Shi­rok­ov suk­kelt met een spier­bles­su­re.

Fo­to: afp

Ro­nal­do heeft nog al­tijd last van de lin­ker­dij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.