Op de kof­fie bij Va­hid Ha­lil­hod­zic, de kleur­rij­ke

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

zich nog nooit voor de twee­de ron­de. We wil­len een his­to­ri­sche tor­nooi spe­len. Daar moe­ten we in ge­lo­ven. Maar één ding weet ik ze­ker: het wordt geen ge­zond­heids­wan­de­ling voor de Bel­gen.’ U zei ooit: ‘Al­ge­rij­nen zijn als Chi­ne­zen, ze zijn over­al’. ‘Juist, je moet hen al­leen zien te vin­den. Ben­ta­leb, die nu voor Tot­ten­ham speelt, woon-

Fo­to: Kurt Desplenter

‘Ik ben drie, vier keer in con­tact ge­weest met een Bel­gisch team. Vaak was ik be­zet’, ont­kent Ha­lil­hod­zic niet dat er ooit in­te­res­se was van Club Brug­ge.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.