Anderlecht praat met Yvan Eri­chot (STVV)

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

De in­te­res­se van Anderlecht in Yvan Eri­chot, een 24-ja­ri­ge Fran­se ver­de­di­ger van Sint-Trui­den, is weer iets con­cre­ter. De lands­kam­pi­oen heeft ge­sprek­ken aan­ge­knoopt met het ma­na­ge­ment van de spe­ler met het oog op een over­gang. ‘ Er zijn al een paar con­tac­ten ge­weest’, zegt Pa­trick Ntan­da, ma­ke­laar van Eri­chot. ‘Yvan wil graag een stap­je ho­ger­op zet­ten en Anderlecht is een van de mo­ge­lij­ke pis­tes.’ De ver­de­di­ger, die nog een jaar on­der con­tract ligt bij Sint-Trui­den, moet in Anderlecht het na­ken­de ver­trek van Cheik­hou Kou­y­a­té op­van­gen al be­hoort een uit­leen­beurt om de sprong van twee­de klas­se naar Anderlecht te ver­ge­mak­ke­lij­ken ook tot de mo­ge­lijk­he­den. Feit is al­vast dat Eri­chot geen al te du­re vo­gel is. In Lim­burg wil men de ver­de­di- ger graag hou­den, al is na het mis­sen van de pro­mo­tie naar eer­ste klas­se el­ke cent wel­ge­ko­men. Ge­zien ma­na­ger Her­man Van Hols­beeck mo­men­teel op va­kan­tie is, wordt er wel niet met­een een door­braak ver­wacht.

Kou­y­a­té on hold

Dat geldt ove­ri­gens ook voor de trans­fer van Kou­y­a­té zelf. ‘Mo­men­teel is er bui­ten het aan­bod van Va­len­cia (Kou­y­a­té kan er een con­tract voor vijf jaar te­ke­nen, nvdr.) niets con­creet’, zegt diens zaak­waar­ne­mer Te­dik Be­kir. ‘West Ham Uni­ted zou een bod plaat­sen, maar dat is tot op dit mo­ment nog niet ge­beurd.’ Be­kir sche­mert ook met in­te­res­se van het Oos­ten­rijk­se Red Bull Salz­burg en een hand­vol Oost- Eu­ro­pe­se teams, al zou de voor­keur van de spe­ler naar La Li­ga of de Pre­mier Le­a­gue gaan. Vol­gen­de week moet er meer dui­de­lijk­heid ko­men.

Fo­to: blg

Yvan Eri­chot ziet een trans­fer naar de lands­kam­pi­oen zit­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.