Speelt to­neel en po­ker

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

De flam­boy­an­te Bra­zi­li­aan (37) richt­te op het ei­land Flo­ri­a­no­po­lis het In­sti­tu­to Gu­ga Ku­er­ten op, ten voor­de­le van ge­han­di­cap­te kin­de­ren. V Vijf

jaar g ge- le­den schreef el Ca­chor­ro Gran­de – de Gro­te Hond – zich in aan de uni­ver­si­teit van San­ta Ca­te­ri­na waar hij to­neel­les ging vol­gen. Daar­naast heeft hij ook nog een iets lu­cra­tie­ve­re be­zig­heid ge­von­den. Ku­er­ten werd im­mers een graag ge­zie­ne gast in het of­fi­ci­ë­le po­ker­cir­cuit. Op be­hoor­lijk ni­veau zelfs, ook al streek hij nooit meer dan 15.000 dol­lar op – 11.000 eu­ro, voor een ten­nis­prof niet echt om wild van te wor­den –, als 197ste van een top­tor­nooi op de Ba­ha­ma’s. Nie­mand die een po­ker­fa­ce ziet in het ‘gri­mas­sen­werk’ van Gu­ga.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.