Ro­de Dui­vels kij­ken uit naar du­el met Ibra­hi­mo­vic

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Ver­mae­len: ‘Geen goe­de her­in­ne­rin­gen’

‘In 2004 heb ik Zla­tan le­ren ken­nen op trai­ning bij Ajax, ik was toen zijn te­gen­stan­der. Hij had toen al die over­win­nings­drang. Na­dien heb ik nog en­ke­le ke­ren te­gen hem ge­speeld met Ar­sen­al. Met Bar­cel­o­na scoor­de hij twee keer te­gen ons en met Mi­lan één keer. Ik hou dus niet de bes­te her­in­ne­rin­gen over aan on­ze ont­moe­tin­gen.’

Ha­zard: ‘Ons al­ler­bes­te ni­veau ha­len’

‘Zwe­den is een goe­de ploeg met één su­per spe­ler. Zla­tan hoort bij de al­ler­bes­te aan­val­lers ter we­reld. On­ze ver­de­di­gers zul­len hun al­ler­bes­te ni­veau moe­ten ha­len zon­dag, be­ter moe­ten doen dan de eer­ste helft te­gen Luxem­burg. Ik heb dit sei­zoen nog te­gen Ibra­hi­mo­vic ge­speeld in de Cham­pi­ons Le­a­gue, we trok­ken aan het lang­ste eind, ik hoop dat dit zon­dag ook zo zal zijn.’

Al­der­wei­reld: ‘Col­le­gi­aal voor ploeg­maats’

‘Ibra­hi­mo­vic is een heel in­tel­li­gen­te spe­ler. Een smeer­lap­je, zeg je? Dat woord zou ik niet ge­brui­ken, hij wil er ge­woon al­les aan doen om te win­nen en dan zijn al­le mid­de­len goed. Maar hij is bij­voor­beeld erg col­le­gi­aal voor zijn ploeg­maats. Ik de­bu­teer­de bij Ajax te­gen Zla­tan, toen kon ik niks be­gin­nen, na­dien hield ik wel twee keer de nul en scoor­de ik zelfs.”

Ke­vin De Bruy­ne: ‘Nog nooit te­gen ge­speeld’

‘Ik heb nog nooit te­gen Ibra­hi­mo­vic ge­speeld. Na­tuur­lijk is hij een top­spits, maar an­der­zijds blijft hij een voet­bal­spe­ler met twee be­nen. Wij heb­ben in on­ze ran­gen ook meer­de­re jon­gens die bij de we­reld­top ho­ren. Al­leen is het pal­ma­res van Zla­tan in­druk­wek­ken­der om­dat hij ook ou­der is. An­der­zijds is het wel zo dat wij geen ty­pe Ibra­hi­mo­vic in on­ze se­lec­tie heb­ben, hij is uniek op zijn ma­nier.’

Van­den Bor­re: ‘Aan­ge­na­me uit­da­ging’

‘Ik was er niet bij toen Ibra­hi­mo­vic met PSG vier keer scoor­de te­gen Anderlecht. Dus zie ik de­ze in­ter­land ook niet als een re­van­che. In Ita­lië heb ik meer­maals te­gen Zla­tan ge­speeld. Het is een aan­ge­na­me uit­da­ging om je­zelf te me­ten met zo een gro­te spe­ler. Dat heb­ben we ook no­dig in aan­loop naar het WK. Maar bang ben ik niet. Hij is een mens en ik ook. Dus als ik speel en met hem het du­el moet aan­gaan, zal ik er staan.’

Di­vock Ori­gi: ‘Trui­tje niet dur­ven vra­gen’

‘Zla­tan is een su­per­spits, maar hij was niet mijn jeugd­idool. Ik was gek van Ro­nal­do. In de Fran­se com­pe­ti­tie heb ik het al en­ke­le ke­ren op­ge­no­men te­gen Ibra­hi­mo­vic, dus ken ik hem wel een beet­je. Maar ik heb het nog niet aan­ge­durfd om zijn trui­tje te gaan vra­gen. (lacht) Zla­tan kan al­les met de bal, maar als we hem in groep op­van­gen, kun­nen we hem neu­tra­li­se­ren.e

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.