Zla­tan Ibra­hi­mo­vic

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Ge­boor­te­da­tum: 3 ok­to­ber 1981 (32 jaar) Ge­boor­te­plaats: Malmö (Zwe­den) Na­ti­o­na­li­teit: Zweed Roots: Bosnië-Her­zeg­o­vi­na (va­der) en Kro­a­tië (moe­der) Club: Pa­ris Saint-Ger­main (Frank­rijk) (Frankrij

Ex-clubs: Malmö FF (1999-2001), Ajax (2001-2004), Ju­ven­tus (2004-2006), (2004-2006) In­ter­na­zi­o­na­le (2006-2009), FC Bar­cel­o­na Bar­ce (2009-2011), AC Mi­lan (2011-2012)

Prij­zen­kast: 22 club­prij­zen, waar­on­der waaro lands­ti­tels in Ne­der­land, Ita­lië, Span­je, Span­je Ita­lië en Frank­rijk

Caps: 98 (48 goals)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.