Gil­bert hoopt zon­dag op zui­den­wind

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Phi­lip­pe Gil­bert reed een ster­ke tijd­rit: 48 se­con­den tra­ger dan To­ny Mar­tin. In het klas­se­ment staat hij op 46 se­con­den van de lei­der. ‘Ik had ge­re­kend op 3 à 4 se­con­den per ki­lo­me­ter op Mar­tin’, al­dus Gil­bert. ‘Ik ken mijn re­fe­ren­ties. En dat is uit­ge­ko­men. Het was he­le­maal vlak. Dat is na­tuur­lijk niet wat ik ver­kies. Het ge­voel is goed, maar 46 se­con­den is wel veel.’

Sterk team

Veel of te veel? Is het haal­baar om de kloof te dich­ten in de twee res­te­ren­de rit­ten op zijn ter­rein? ‘We gaan na­tuur­lijk rij­den om te win­nen. Maar hij be­schikt wel over een heel sterk team. Ik ben re­a­lis­tisch. Mi­ra­kels be­staan niet.’ Mar­tin be­schikt over een sterk team, maar be­schikt hij ook over de aan­vals­be­nen­om­bij­voor­beeld Gil­bert te vol­gen? ‘Vo­rig jaar was het ook heel las­tig en hij was mee’, al­dus Gil­bert. ‘Ik heb hem ook een rit zien win­nen in Bas­ken­land. Twee zelfs. Ver­geet niet dat Mar­tin één van de bes­te cou­reurs ter we­reld is. En niet al­leen als tijd­rij­der.’

De­laatste rit, zon­dag, is niet van de poes. Oreye-Oreye. Met on­der an­de­re twee keer de Muur van Hoei en de Muur van Amay. De laat­ste klim, Les Ca­hot­tes, ligt wel op 20 ki­lo­me­ter van de fi­nish. ‘Al­les zal af­han­gen van de wind’, al­dus Gil­bert. ‘Als hij uit het zui­den blaast, dan heb­ben we rug­wind in het stuk te­rug naar Oreye en dat is gun­stig voor de aan­val­lers. En dat is na­tuur­lijk wat ik ga pro­be­ren doen. Ik ga geen twee­de of der­de plaats in de Ron­de van Bel­gië ver­de­di­gen. Het is of win­nen of tu t‘en fous. Maar pas toch ook op voor mor­gen. Ik her­in­ner met dat de Ron­de van de Waal­se Ge­meen­schap een keer in die om­ge­ving is ge­pas­seerd. Toen zijn er een twin­tig­tal ren­ners ge­de­mar­reerd op een soort vals plat. Ie­der­een zegt dat het ge­mak­ke­lijk is, maar uit­ein­de­lijk komt er toch af­schei­ding, hoor.’

Fo­to: blg

Phi­lip­pe Gil­bert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.