DA­DER VER­LIEST ZIJN BRIL

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De po­li­tie heeft de gro­te mid­de­len in­ge­zet, en be­kijkt al­le beel­den die ge­maakt zijn door ca­me­ra’s in de buurt. Al wie die nacht iets heeft ge­zien of de da­ders meent te her­ken­nen, wordt ge­vraagd dat te mel­den. De da­ders zijn 1,80 me­ter groot, en on­ge­veer 24 jaar oud. De man met de lich­te huid heeft kort bruin­blond haar. Hij droeg spor­tie­ve, so­be­re kle­dij. Tij­dens de vecht­par­tij ver­loor hij zijn bril. De man met de ge­taan­de huid heeft zwart haar dat op­zij kort ge­scho­ren is en bo­ven­aan met gel ach­ter­over is ge­kamd. Ook hij droeg spor­tie­ve kle­dij: een jeans­broek en een wit T-shirt. Daar­bo­ven droeg hij een zwart hemd waar­van de kno­pen zijn ge­naaid op een wit­te, ver­ti­ca­le strook die ver­dwijnt wan­neer het hemd wordt dicht­ge­knoopt.

De man rechts be­gon de vecht­par­tij en ver­loor daar­bij zijn bril. De man links stak Mi­key dood.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.