MOORD LI­VE TE ZIEN OP IN­TER­NET

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - (cel, tlg)

De moord in Brug­ge werd li­ve ‘uit­ge­zon­den’ op het in­ter­net. Een web­cam neemt im­mers el­ke twee se­con­den een fo­to van het Brug­se marktplein, en toont die recht­streeks op een web­si­te. De beel­den wor­den niet be­waard, maar wie gis­ter­och­tend om 5 uur toe­val­lig naar de web­si­te keek, zag wat er ge­beur­de. ‘Er heeft zich nie­mand ge­meld die op dat mo­ment aan het kij­ken was’, zegt Fien Mad­dens van het Brug­se par­ket. De moord is voorts ook ge­filmd door de ca­me­ra’s van di­ver­se ho­re­ca­za­ken op de Markt. En toen de da­ders vlucht­ten via de Steen­straat, wer­den ze ook daar ge­filmd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.