‘De ap­pe­tij­to­mop Frans­ta­li­gen te stem­men, is se­ri­eus ge­daald’

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Door de split­sing van Brussel - Hal­le - Vil­voor­de gin­gen er in Vlaams-Bra­bant heel wat min­der stem­men naar Frans­ta­li­ge par­tij­en, al­dus CD&V. Op de Vlaam­se lijst kreeg de UF, de eni­ge Frans­ta­li­ge par­tij, 27 pro­cent min­der stem­men dan in 2009 (van 47.319 in 2009 tot 34.741 nu). Op fe­de­raal ni­veau tel­de CD&V maar 36.619 Frans­ta­li­ge stem­men in Hal­le-Vil­voor­de, ter­wijl dat er in 2010 nog 80.498 wa­ren. ‘De cij­fers to­nen aan dat de split­sing van BHV zijn ef­fect niet mist’, stelt CD&V-voor­zit­ter Wou­ter Be­ke (fo­to). Er was kri­tiek, on­der meer van Bart De We­ver, op het feit dat er nog Frans­ta­li­ge lijs­ten kon­den op­ko­men in Hal­le-Vil­voor­de. ‘Maar er kwa­men min­der Frans­ta­li­ge lijs­ten op dan vroe­ger’, zegt Be­ke. ‘De ap­pe­tijt om op Frans­ta­li­gen te stem­men is se­ri­eus ge­daald.’

Fo­to: rtr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.