1

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

De eer­ste van de zes re­ge­rin­gen in dit land is ge­vormd. De pri­meur gaat naar de Duits­ta­li­ge re­ge­ring, na re­ge­rings­on­der­han­de­lin­gen van am­per vier da­gen. Op­mer­ke­lijk: Karl-Heinz Lam­bertz, die sinds 1999 on­af­ge­bro­ken aan het hoofd van de Duits­ta­li­ge ge­meen­schaps­re­ge­ring stond, moet plaats rui­men voor Oli­ver Paasch. Zijn re­gi­o­na­lis­ti­sche par­tij be­haal­de een klin­ken­de over­win­ning in de Oost­kan­tons en vormt nu een co­a­li­tie met de so­ci­a­lis­ten en de li­be­ra­len.

Fo­to: lva

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.