KiestN-VA­voor Ver­hof­stadt?

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

N-VA haal­de bij de ver­kie­zin­gen vier Eu­ro­pe­se ze­tels bin­nen, maar moet nog be­slis­sen tot wel­ke frac­tie ze zal toe­tre­den. De vo­ri­ge ja­ren was N-VA aan­ge­slo­ten bij de Eu­ro­pe­se Vrije Al­li­an­tie (EVA), maar nu zoekt de par­tij een nieu­we frac­tie die so­ci­aal­eco­no­misch be­ter aan­sluit bij haar pro­gram­ma. De Eu­ro­pe­se Con­ser­va­tie­ven en Her­vor­mers (ECR) le­ken in eer­ste in­stan­tie de lo­gi­sche keu­ze. Maar ook de Eu­ro­pe­se Volks­par­tij (EVP) van Ma­ri­an­ne Thys­sen (CD&V) en het li­be­ra­le ALDE van Guy Ver­hof­stadt (Open VLD) zijn nog in de ra­ce. Voor­al die laat­ste zou N-VA kun­nen be­ko­ren, maar dan zal de par­tij als uit­ge­spro­ken ‘eu­r­o­re­a­list’ en­ke­le toe­ge­vin­gen moe­ten doen ten op­zich­te van de pro-Eu­ro­pe­se Ver­hof­stadt. De be­slis­sing valt wel­licht maan­dag.(

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.