‘Dit ap­plaus is heel be­lang­rijk voor fa­mi­lie’

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

‘Ook al duurt het maar een mi­nuut, dit ap­plaus is heel be­lang­rijk voor de fa­mi­lie en al­le dier­ba­ren van Nathan’, zegt rouw­ex­pert Ma­nu Keir­se (KU Leu­ven). ‘Er is ie­mand uit hun le­ven ver­dwe­nen, een enor­me leeg­te waar ze plots mee moe­ten le­ven. Dank­zij dit ri­tu­eel geeft ook de maat­schap­pij aan­dacht aan hun ver­lies. De sa­men­le­ving er­kent als het wa­re dat ze ver­driet mo­gen voe­len.’

‘Als je ie­mand ver­liest, is het als­of je ge­am­pu­teerd wordt. De broer van Nathan is een stuk van zich­zelf kwijt. Dat is ver­schrik­ke­lijk. El­ke vorm van er­ken­ning voor Nathan voegt waar­de toe aan zijn le­ven. En dus ook aan het le­ven van zijn broer en fa­mi­lie. Hoe meer men­sen mee­gaan in die er­ken­ning, hoe meer steun en hou­vast je voelt.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.