Chi­ro blijft sla­pen bij Ur­ba­nus

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Het zo­mer­kamp is voor de Chi­ro van het WestVlaam­se Meu­le­be­ke met een hoog­te­punt ge­start. De groep mocht over­nach­ten bij Ur­ba­nus.

‘Niet el­ke vijf stap­pen ko­men aan­bel­len voor een le­pel of iets der­ge­lijks. Je moet je plan trek­ken.’ Dat was de eni­ge voor­waar­de die Ur­ba­nus stel­de om de Chi­ro­meis­jes op zijn land­goed te la­ten over­nach­ten. De Tip­tiens, der­tien le­den van 15 en 16 jaar en hun drie leid­sters, moch­ten hun ten­ten op­slaan in zijn wei­de. ‘Elk jaar ko­men hier jeugd­be­we­gin­gen aan­klop­pen om een praat­je te slaan. Maar het is nog maar de twee­de keer dat een groep hier blijft sla­pen’, ver­telt Ur­ba­nus. ‘We had­den nog geen slaap­plaats voor twee nach­ten en een me­de­leid­ster wist dat Ur­ba­nus in de buurt woon­de’, ver­telt leid­ster Mou­na Bel­ka­di (20). Ze klop­ten aan, en Ur­ba­nus stem­de tot hun ei­gen ver­ba­zing toe. Naast en­ke­le vuil­nis­bak­ken – ‘zo­dat ze mijn wei­de niet ver­vui­len’ – gaf Ur­ba­nus hen en­ke­le strips ca­deau, waar­van één ge­sig­neerd.

‘Maar ik wil niet dat hier nu el­ke week een jeugd­be­we­ging aan mijn deur staat en vraagt of ze hier mo­gen over­nach­ten’, zegt Ur­ba­nus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.