Spoed­dienst kost ruim 85 mil­joen eu­ro

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Het Ri­ziv gaf vo­rig jaar ruim 85 mil­joen eu­ro uit aan de spoed­ge­nees­kun­de in ons land. Dat is een toe­na­me met 5 pro­cent ten op­zich­te van het jaar voor­dien. In 2014 wer­den meer dan 4,45 mil­joen raad­ple­gin­gen op de spoed ge­re­gi­streerd. Het aan­tal pa­ti­ën­ten blijft daar­mee in stij­gen­de lijn gaan, met een toe­na­me van meer dan 35 pro­cent sinds 2010. De mees­te con­sul­ta­ties ge­beu­ren door pa­ti­ën­ten die er op ei­gen ini­ti­a­tief naar­toe gaan, zon­der door­ver­wij­zing van een huis­arts. On­danks al­le in­span­nin­gen wordt de spoed­dienst nog te vaak ver­ward met de wacht­dienst, luidt het bij het Ri­ziv.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.