Neer­ge­scho­ten ‘Vla­ming’ blijkt Ne­der­land­se top­cri­mi­neel

De man die de­ze week in Bar­cel­o­na werd neer­ge­scho­ten, is geen Belg en ook geen Rus­si­sche maf­fia­baas, maar een Ne­der­land­se cri­mi­neel. Hij werd al een tijd in­ter­na­ti­o­naal ge­zocht.

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De schiet­par­tij aan de Ram­blas lijkt el­ke dag een nieu­we wen­ding te krij­gen. Maar gis­te­ren kwam er of­fi­ci­ë­le dui­de­lijk­heid. Zo­wel de Spaan­se als de Ne­der­land­se au­to­ri­tei­ten be­ves­tig­den dat de man, die met een schot­won­de in de buik in een zie­ken­huis in Bar­cel­o­na ligt, met ze­ker­heid de Ne­der­land­se voort­vluch­ti­ge cri­mi­neel Jo­ri Sven van Zan­ten (26) is.

Vrien­din ge­dood

De Rot­ter­dam­mer is lid van de be­ruch­te mo­tor­club No Sur­ren­der en stond sinds eind vo­rig jaar in­ter­na­ti­o­naal ge­seind om­dat hij be­trok­ken was bij een schiet- par­tij aan een vil­la in Eind­ho­ven. Hij wordt ook gel­inkt aan de dood van zijn ex-vrien­din. Haar fa­mi­lie is er rots­vast van over­tuigd dat ze geen zelf­moord pleeg­de, maar ge­dood werd door Van Zan­ten. De Ne­der­lan­der leef­de on­der­ge­do­ken in Span­je, met een vals Bel­gisch pas­poort op naam van Tom Jans­sens. In het zie­ken­huis ach­ter­haal­de de po­li­tie dat dit niet zijn iden­ti­teit was. Noch­tans noem­de hij zich­zelf Tom, zo stel­den we woens­dag vast toen we hem bel­den op zijn ziek­bed. ‘Het gaat niet goed met mij. Ik weet niet goed wat er ge­beurd is’, zei hij toen. Al­les wijst er­op dat hij en zijn Brit­se vriend wer­den neer­ge­scho­ten na een mis­luk­te drugs­deal. Het Spaan­se ge­recht heeft Van Zan­ten on­der aan­hou­dings­be­vel ge­plaatst. De kans is re­ëel dat hij wordt uit­ge­le­verd aan Ne­der­land.

Fo­to: rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.