Van­hae­ze­brou­ck ge­wa­pend te­gen ‘spi­on’ Ba­let­te

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Op­mer­ke­lijk: AA Gent heeft een as­sis­tent (Ru­di Cos­sey) die tot vo­rig jaar (bij Lo­ke­ren) aan de zij­de werk­te van Genk­trai­ner Pe­ter Maes. Genk heeft een as­sis­tent die vo­rig sei­zoen bij Gent met Hein Van­hae­ze­brou­ck sa­men­werk­te: Pe­ter Ba­let­te. Van­hae­ze­brou­ck heeft zich ge­wa­pend te­gen het mo­ge­lijk voor­deel dat Genk uit zijn ‘spi­on’ zou kun­nen pu­ren. ‘Pe­ter zou nut­ti­ge in­for­ma­tie kun­nen ver­schaf­fen over de hand­sig­na­len die mijn spe­lers ge­brui­ken bij hoek­schop­pen en cor­ners om aan te ge­ven waar de bal zal ko­men’, al­dus Van­hae­ze­brou­ck. ‘Maar dan zou­den ze wel eens be­dro­gen kun­nen uit­ko­men. Ik ver­an­der die te­kens ge­re­geld, pre­cies om voor­ken­nis bij de te­gen­stan­der te ver­mij­den. Hoe lan­ger je in het voet­bal zit, hoe meer ex-spe­lers en ex-col­le­ga’s je bij an­de­re clubs hebt.’ Van­hae­ze­brou­ck re­la­ti­veert het voor­deel dat Genk zou kun­nen ha­len uit Ba­let­te. ‘Ui­t­ein­de­lijk ken­nen de ploe­gen en trai­ners in Bel­gië el­kaar door en door. Hij kan wel nut­ti­ge in­for­ma­tie ver­schaf­fen over za­ken die je niet op een veld ziet: over de fy­sie­ke ca­pa­ci­tei­ten van een spe­ler, bij­voor­beeld. Pe­ter deed dat hier ook wel: over spe­lers die hij bij Club of Standard nog had ge­had. Maar de im­pact is be­perkt. Ik heb met Ru­di Cos­sey een as­sis­tent die tot vo­rig jaar met Pe­ter Maes werk­te, maar ik heb hem zelfs nog niet ge­spro­ken over de match te­gen Genk’, al­dus Van­hae­ze­brou­ck. ‘Hij was twee da­gen op scou­ting.’

Fo­to: blg, pn

Van­hae­ze­brou­ck en Ba­let­te ken­nen el­kaar door en door.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.