Standard haalt jon­ge Por­tu­gees Ro­chin­ha

Standard heeft de Por­tu­gees Di­o­go Costa Ro­cha (fo­to, 20), kort­weg Ro­chin­ha aan­ge­trok­ken. De aanvallende mid­den­vel­der komt over van Ben­fi­ca en te­kent voor drie sei­zoe­nen.

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Standard volg­de Ro­chin­ha al twee jaar. In het sei­zoen 2013-2014 maak­te hij in­druk in de UEFA Youth Le­a­gue door zes keer te sco­ren en vijf as­sists af te le­ve­ren. Te­gen An­der­lecht maak­te de recht­spoot des­tijds zelfs een hat­trick. In ja­nu­a­ri werd de jeugd­in­ter­na­ti­o­nal uit­ge­leend aan de En­gel­se twee­de­klas­ser Bol­ton Wan­de­rers. Ro­chin­ha valt niet be­paald on­der de ca­te­go­rie ‘rou­ti­nier’. Standard blijft daar­om de markt af­speu­ren. Met ex-Rou­che Ré­gi­nal Go­reux (27), trans­fer­vrij sinds zijn ver­trek bij het Rus­si­sche Rost­ov, vond er al een vrij­blij­vend ge­sprek plaats. Ook de na­men van Chris­ti­an Br­üls (Ni­ce), Sacha Iak­oven­ko (ex-An­der­lecht) en de Co­lom­bi­aan Ha­rold Pre­cia­do (De­por­ti­vo Ca­li) cir­cu­le­ren. Qua uit­gaan­de trans­fer ver­wacht de club snel een door­braak in het dos­sier van Ge­of­frey Mu­jan­gi Bia. Het Fran­se Saint-Eti­en­ne ligt in po­le­po­si­ti­on, maar ook en­ke­le Turk­se en Duit­se clubs heb­ben in­te­res­se. Rond de an­de­re over­bo­di­ge spe­lers, Ast­rit Ajd­a­re­vic en Re­da Jaadi, be­weegt er mo­men­teel nog niks. Al­pas­lan Öz­t­ürk wordt ver­huurd aan het Turk­se Es­ki­sehir­spor, dat ook een aan­koop­op­tie af­dwong.

Fo­to: rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.