‘Ge­hei­me dvd’ niet meer uit­ge­deeld

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Naar tra­di­tie le­vert Car­lo Bo­mans geen half werk af. Al ja­ren maakt hij van elk WK-par­cours een vi­de­oop­na­me. ‘En tot voor een paar jaar kre­gen de ren­ners die dat vroe­gen ook een dvd mee naar huis’, zegt Bo­mans. ‘Tot ik merk­te dat plots ook nietBel­gen over mijn beel­den be­schik­ten. Dat kon niet de be­doe­ling zijn, hè. Wie wil, kan de beel­den nog al­tijd ko­men be­kij­ken, maar ik deel ze niet meer uit. Ik werk niet voor an­de­re fe­de­ra­ties.’ Nor­maal last de bonds­coach eind april ook een ver­ken­ning ter plek­ke in. ‘Maar dat was dit jaar in Richmond niet aan de or­de we­gens prak­tisch on­mo­ge­lijk. Maar aan­ge­zien de ren­ners van­uit Ca­na­da naar de VS door­rei­zen, krij­gen ze tijd ge­noeg om het par­cours te ver­ken­nen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.