Ster­ke Stan Fran­ckx pakt uit met zes­maal goud in Genk

De Tien­se zwem­club deed het op het BK in Genk schit­te­rend: elf ge­se­lec­teer­den met als ab­so­lu­te uit­blin­ker de 13-ja­ri­ge Stan Fran­ckx uit Neerlinter. Hij kaap­te op zijn acht proe­ven liefst 6 gou­den en 1 zil­ve­ren me­dail­le weg.

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Liefst 33 keer haal­den de Tien­se Zwem­mers de top-20. Stan Fran­ckx was de uit­schie­ter: goud in de 200 en 400 me­ter wis­sel, 100 me­ter vlin­der­slag, 100 en 200 me­ter vrije slag en 100 me­ter rug. Daar­naast pak­te hij zil­ver op de 200 me­ter rug en een zes­de plaats in de 200 me­ter vlin­der­slag. ‘Ik heb hier in de­ze club goe­de trai­ners’, vindt hij. ‘Zo hoef ik niet uit te wij­ken naar een gro­te­re club om­dat ik het hier naar mijn zin heb om me ver­der te ont­wik­ke­len.’ Hij ziet dat Ti­mon Swil­len mo­men­teel deel­neemt aan het Eu­ro­pees Jeugd Olym­pisch Fes­ti­val in Tbi­li­si in Ge­or­gië, een eve­ne­ment dat om de twee jaar plaats­vindt. ‘Mijn doel is om bin­nen twee jaar aan die wed­strijd deel te ne­men en goed te pres­te­ren’, is Stan am­bi­ti­eus.

Heel te­vre­den

‘Lukt dat, dan ben ik heel te­vre­den. Dit is mijn vier­de sei­zoen in com­pe­ti­tie en net nu ben ik er fel op voor­uit ge­gaan. Ik ben ook fy­siek ster­ker om­dat ik mijn scheut heb ge­kre­gen. Ik meet nu 1m78, maar de me­di­ci voor­spel­len dat ik tus­sen 1m93 en 1m98 zal wor­den eens ik vol­groeid ben.’ ‘Groot van ge­stal­te be­te­kent dat je meer wa­ter kan mee­ne­men, een voor­deel. De trai­ners be­we­ren dat ik tech­nisch goed

STAN FRAN­CKX Tien­se Zwem­mers Ik heb het hier naar mijn zin om me ver­der te ont­wik­ke­len

ben, maar zelf vind ik dat ik in dit on­der­deel niet 100 pro­cent ben.’ ‘Ik wil steeds ver­be­te­ren. Nu train ik vijf­maal per week: ze­ven en een half uur in het wa­ter. Vol­gend jaar train ik zes- maal en dat be­te­kent ne­gen uur. Ik wil iets in het zwem­men be­rei­ken. Nu vol­gen ik de rich­ting La­tijn in Tie­nen, maar ik stap vol­gend jaar over naar mo­der­ne we­ten­schap­pen, dan heb ik ook twee uur sport.’

Fo­to: if

Stan Fran­ckx: ‘Graag wil ik iets in het zwem­men be­rei­ken.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.