Di­mi­tri Peys­kens durft mik­ken op na­ti­o­na­le ti­tel

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Di­mi­tri Peys­kens uit Hoei­laart is aan zijn eer­ste sei­zoen be­zig bij de elite zon­der con­tract en droomt nog steeds van een prof­car­ri­è­re. Kan een na­ti­o­na­le ti­tel daar een eer­ste aan­zet toe zijn? ‘Een kam­pi­oen­schap is ui­ter­aard al­tijd be­lang­rijk en kan in­der­daad een op­stap zijn. Toch heb ik niet het ge­voel dat daar een sei­zoen ge­maakt of ge­kraakt zal wor­den.’ De om­loop dan, hoe eva­lu­eert Di­mi die? ‘Ik ken hem al van vroe­ge­re wed­strij­den en reed ook nu nog eens langs. Ik kan ge­rust stel­len dat dit een van de las­tig­ste par­cour­sen is van de laat­ste ja­ren en dat die me bo­ven­dien ligt.’ ‘De sterk­sten ko­men zon­der twij­fel naar vo­ren. Of daar­on­der ook zo­ge­naam­de hob­by­ren­ners zul­len te­rug te vin­den zijn, moet nog af­ge­wacht wor­den, maar mis­schien moet de wie­ler­bond er wel eens over na­den­ken om de ren­ners van de con­ti­nen­ta­le ploe­gen hun kam­pi­oen­schap bij de profs te la­ten rij­den.’ Over de con­di­tie kan Peys­kens on­der­tus­sen niet kla­gen. ‘Ik werd der­de in de eind­stand van de Ron­de van Luik en 23ste in Dwars door de Vlaam­se Ar­den­nen (1.2). Een uit­slag die mis­schien niet zo veel zegt, maar het ge­voel was al­les­zins goed.’ ‘Ik denk dat ik am­bi­tie mag koes­te­ren om de ti­tel te pak­ken. Mijn laat­ste plaats op het BK tij­rij­den voor­dien had im­mers al­leen met pu­re pech te ma­ken. Ook daar voel­de ik het po­di­um bin­nen be­reik.’ Dat is kla­re taal van­we­ge de ren­ner van 3M die straks aan Les Lacs de l‘Eau d‘Heu­re mis­schien zal we­ten hoe laat het is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.