De Vloer en Lo­vani­um in Ger­jan Me­mo­ri­al

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Op 19 sep­tem­ber trekt TC De Vloer met een sterk team naar TC Lo­vani­um in Leu­ven voor een ont­moe­ting in het ka­der van de Ger­jan Me­mo­ri­al. De­ze ac­tie ka­dert in het pri­vé ini­ti­a­tief om in­za­me­lings­ac­ties te hou­den ten voor­de­le van de af­de­ling on­co­lo­gie van U.Z. Leu­ven om hen te hel­pen in on­der­zoek naar me­la­no­men. An­de­re ac­ti­vi­tei­ten zijn o.a. een ‘Three Peaks’ fiets­tocht op 30 au­gus­tus met ver­trek aan TC De Vloer een spa­ghet­ti­dag in de voet­bal­kan­ti­ne van FC Herent nu za­ter­dag van 12 tot 21 uur. In­schrij­ven kan mis­schien nog nipt op hel­ponsme­la­noom­we­ren@gmail.com. Iets gaan drin­ken op het ter­ras kan al­tijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.