Ver­hey­en wil niet, Stae­lens in beeld

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

In een po­ging tot een com­pro­mis te ko­men, gaat de bond en­ke­le an­de­re na­men sug­ge­re­ren. De eer­ste op­tie is Gert Ver­hey­en, die nu al de Bel­gi­sche U18 en U19 coacht. ‘Maar Gert heeft la­ten we­ten dat hij voor­lo­pig nog niet wil door­schui­ven’, zegt Guy Cray­bex. ‘Geen nood, er zijn nog wel meer oud-in­ter­na­ti­o­nals die in aan­mer­king ko­men.’ De bond kijkt uit naar oud­in­ter­na­ti­o­nals die zo­wel bij Club als An­der­lecht hun spo­ren heb­ben ver­diend en ook er­va­ring heb­ben als trai­ner. Een kan­di­daat die er dan uit­springt, is Lo­ren­zo Stae­lens. De ge­we­zen coach van Cer­cle Brug­ge heeft ook zin in de baan. ‘Ik ben nog niet be­na­derd, maar ik zou zo’n func­tie wel zien zit­ten’, zegt Stae­lens. ‘We heb­ben een ta­lent­rij­ke ge­ne­ra­tie, wie zou daar niet mee wil­len wer­ken?’ An­de­re ex-in­ter­na­ti­o­nals die bij An­der­lecht en Club ac­tief wa­ren, zijn Marc De­gry­se en Geert De Vlieger. We­sley Son­ck liet zelf al eens we­ten op ter­mijn in­te­res­se te heb­ben voor een baan als trai­ner van een na­ti­o­na­le jeugd­ploeg. ‘Maar ik moet re­a­lis­tisch zijn’, zegt Son­ck. ‘Ik denk dat ik be­ter met een jon­ge­re leef­tijd be­gin al­vo­rens met­een de U21 te trai­nen.’ Het is voor­lo­pig af­wach­ten hoe Wilmots op de voor­stel­len van de voet­bal­bond re­a­geert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.