Lie­ver gra­tis wa­ter dan fris­drank­ver­bod

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

De on­der­wijs­we­reld in Vlaan­de­ren is geen voor­stan­der van een ver­bod op fris­drank­au­to­ma­ten in scho­len. Dat staat in een ad­vies van de Vlaam­se On­der­wijs­raad (VLOR) aan mi­nis­ter Hil­de Cre­vits ( CD&V). In plaats daar­van pleit de raad voor maat­re­ge­len die leer­lin­gen aan­spo­ren om voor een ge­zond alternatief te kie­zen. Een gra­tis en toe­gan­ke­lijk aan­bod van wa­ter moet daar­bij hel­pen. ‘Het doel is dat de con­sump­tie van ge­sui­ker­de dran­ken op school ui­t­ein­de­lijk uit­dooft, maar niet nood­za­ke­lijk van van­daag op mor­gen’, schrijft de VLOR.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.