Vlaan­de­ren graaft zijn oud af­val op en wil deel ver­ko­pen

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

kun­nen bij­voor­beeld uit elek­tro­nisch af­val van com­pu­ters, hi­fi-app­pa­ra­tuur of gsm’s al­ler­lei waar­de­vol­le, schaar­se ma­te­ri­a­len ha­len.’ Soms wordt uit het ge­stor­te af­val ook elek­tri­ci­teit ge­won­nen, via scho­ne af­val­ver­bran­ding. Als het af­val wei­nig waar­de be­vat, kan het wel nog wor­den ge­re­cy­cleerd om te die­nen als grond­stof in de bouw, bij de pro­duc­tie van ce­ment of as­falt bij­voor­beeld.

Foto: Kurt De­s­plen­ter

On­der meer in Zui­en­ker­ke werd al een oud stort af­ge­gra­ven, om uit te zoe­ken welk ma­te­ri­aal zou kun­nen ge­re­cy­cleerd wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.