Ook Bel­gen blij­ven mis­schien in Af­gha­nis­tan

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

De Bel­gi­sche mi­li­tai­ren zul­len mo­ge­lijk lan­ger in Af­gha­nis­tan blij­ven. Vol­gens de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Oba­ma zijn de Af­ghaan­se strijd­krach­ten nog niet sterk ge­noeg om al­leen de ver­ant­woor­de­lijk­heid te dra­gen. Hij kon­dig­de aan dat de Ver­e­nig­de Sta­ten stop­pen met de te­rug­trek­king van hun sol­da­ten. Hij vraagt dat ook de NAVO-bond­ge­no­ten het­zelf­de over­we­gen. Het Bel­gi­sche le­ger heeft nog 64 men­sen in Af­gha­nis­tan. Zij die­nen ter on­der­steu­ning van de Duit­se troe­pen. ‘On­ze be­slis­sing hangt dan ook af van wat de Duit­sers doen’, zegt de­fen­sie­mi­nis­ter Ste­ven Van­de­put (N-VA, foto).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.