30,8

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Vlaams Par­le­ments­lid Eli­sa­beth Meu­le­man (Groen) sig­na­leert dat het ho­ger on­der­wijs het vol­gend jaar moet stel­len met 30,8 mil­joen eu­ro min­der. On­der­wijs­mi­nis­ter Hil­de Cre­vits (CD&V) be­ves­tigt het cij­fer, maar wijst er­op dat het niet om een be­spa­ring gaat, maar om een ver­tra­ging van het groei­sce­na­rio.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.