Be­drij­ven lam door te­kort aan stroom

Het Nieuwsblad - - WEEKEND -

Stroom­net­be­heer­der Elia heeft gis­te­ren aan zes be­drij­ven ge­vraagd om een deel van hun pro­duc­tie stil te leg­gen, om zo hun ver­bruik te min­de­ren. Er dreig­de na­me­lijk een stroom­te­kort. Niet al­leen ligt nog steeds een aan­tal kern­cen­tra­les stil, bo­ven­dien stond er wei­nig wind, scheen de zon niet, en was het ook nog eens koud. ‘Wij heb­ben met die be­drij­ven een con­tract lo­pen, waar­bij we hen kun­nen vra­gen om hun ver­bruik te ma­ti­gen’, zegt Ka­th­leen Iwens van Elia. ‘Het is al de der­de keer dit jaar dat we dit doen. Eer­der ge­beur­de het al in ja­nu­a­ri en au­gus­tus.’ De stroom­le­ve­ran­ciers die on­vol­doen­de elek­tri­ci­teit le­ver­den voor hun klan­ten, zul­len hier­voor een boe­te be­ta­len. Wie dit zijn, was gis­te­ren nog niet be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.