FLOP

Het Nieuwsblad - - WEEKEND -

Fré­dé­ric1 Cau­der­lier

Echt he­le­maal mee leek hij niet, en

dat is vrien­de­lijk ge­steld. De woord­voer­der van pre­mier Char­les Mi­chel maak­te zich heel erg boos op jour­na­lis­ten die het be­zoek van

de Turk­se pre­si­dent Er­do­gan in beeld brach­ten. Niet om­dat ze wat vrijblijvend ston­den te in­ter­vie­wen, wel om­dat ze kri­ti­sche vra­gen wil

den stel­len.

Va­le­rie2 Van Peel

Echt he­le­maal mee leek ze niet, en dat is vrien­de­lijk ge­steld. Het nij­ve

re N-VA-par­le­ments­lid was een beetje boos op Lau­ret­te On­ke­linx om­dat ze vroeg te ap­plau­dis­se­ren voor de Ro­de Dui­vels. Niet dat ze iets voor of te­gen hen had, maar naar ei­gen zeg­gen wel om­dat ze

niet eens wist dat de na­ti­o­na­le ploeg de num­mer 1 van de we­reld

was ge­wor­den.

Karl3 Van­nieuw­ker­ke

Echt he­le­maal mee leek hij niet, en dat is vrien­de­lijk ge­steld. On­ze sym­pa­thie­ke sport­pre­sen­ta­tor maak­te zich een beetje boos op Vin­cent Kom­pa­ny. Niet om­dat die een straf­schop had ver­oor­zaakt of

rood had ge­kre­gen. Wel om­dat Vin­ce the Prin­ce in een chau­vi­nis­ti­sche op­wel­ling – het eni­ge nut van in­ter­land­voet­bal – durf­de te la­chen

met de uit­scha­ke­ling van Oran­je.

Foto: isopix

Foto: smb

Foto: blg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.